ముగించు

నియామకాలు

క్రమ సంఖ్య శాఖ పేరు పోస్ట్ పేరు నోటిఫికేషన్/పత్రికా ప్రకటన మార్గదర్శకాలు అప్లికేషన్ ఫారం దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ దరఖాస్తు చివరి తేదీ అప్లికేషన్ హార్డ్ కాపీలు సమర్పించడానికి చిరునామా
1 జిల్లా  సమాచార కేంద్రం SCIENTIST-‘B’ Group ‘A’ (S&T )
&
Scientific/Technical Assistant – ‘A’
Group ‘B’ (S&T )
Level-6 ;
ప్రెస్ నోట్ అప్లికేషన్ ఫారం వివరాలు 26/2/2020 ఉదయం:10:00 26/03/2020 5:00 సాయంత్రం ఇతర సమాచారం కొరకై దిగువ ఇవ్వబడిన లింక్ https://www.calicut.nielit.in/nic/