ముగించు

డిజిటల్ ఇండియా అవార్డ్స్ 2018-వెబ్ రత్న గోల్డ్-డిస్ట్రిక్ట్

సంవత్సరము: 2018 | తేది: 22/02/2019

Award Type : Gold

ప్రదానం చేయు:

ఎన్ .ఐ.సి, భారత ప్రభుత్వం

విజేత జట్టు పేరు:

ఎన్ .ఐ.సి, మహబూబ్ నగర్

Team Members

Team Members
క్రమ సంఖ్య. పేరు
1 డి రోనాల్డ్ రోస్ ఐ ఏ ఎస్ జిల్లా కలెక్టర్ మహబూబ్ నగర్
2 ఏం . సత్యనారాయణ మూర్తి జిల్లా సూచనా విజ్ఞాన అధికారి ఎన్ .ఐ.సి మహబూబ్ నగర్
3 రవి బండి అదనపు జిల్లా సూచనా విజ్ఞాన అధికారి ఎన్ .ఐ.సి మహబూబ్ నగర్
సంస్థ పేరు: మహబూబ్ నగర్ జిల్లా వెబ్ సైట్
ప్రాంతము: న్యూ ఢిల్లీ