ముగించు

అధికారికంగా గిన్నీస్  వరల్డ్ బుక్  రికార్డ్ ప్రయత్నం-అతి పెద్ద సీడ్ బాల్ సెంటెన్స్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా