ముగించు

రైతులకు రూ. 5 లక్షల బీమా

తేది : 15/08/2018 - | రంగం: వ్యవసాయం

రైతులకు రూ. 5 లక్షల బీమా రైతులు వ్యవసాయం :

తెలంగాణలో 18 మరియు 60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న రైతులకు ఆగస్టు 15, 2018 నుండి 5 లక్షల భీమా కవరేజి లభిస్తుంది. 50 లక్షల మంది రైతుల తరపున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రీమియం చెల్లించనుంది. ఏ రైతు మరణంచిన తెలంగాణలో రైతులకు 5 లక్షల బీమా కవరేజ్ లభిస్తుందని దేశంలో మొట్టమొదటి సారి ఇది అమలు అవుతుంది.

రైతుల తరపున, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్కు సంవత్సరానికి రూ. 500 కోట్లు ప్రీమియం చెల్లించనుంది. ఏదైనా కారణాల వల్ల రైతు మరణం సంభవించిన చొ , కుటుంబంలో ఈ పథకం కింద రూ .5 లక్షల నష్టపరిహారం పొందుతుంది.

భీమా పొందటానికి రైతులకు ఒక రూపాయి ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక రైతు చనిపోయినట్లయితే, మరణించిన 10 రోజులలోపు తన అభ్యర్థికి 5 లక్షల రూపాయలు పొందుతాడు. ఇది ప్రమాదవశాత్తు భీమా కాదు, కానీ సహజ మరణం కూడా ఉంటుంది.

5 లక్షల భీమా కవరేజీ

తెలంగాణలో రైతులకు 5 లక్షల బీమా కవరేజ్

లబ్ధిదారులు:

రైతులు

ప్రయోజనాలు:

తెలంగాణలో 18 మరియు 60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న రైతులకు 2018 ఆగస్టు 15 నుంచి 5 లక్షల భీమా కవరేజీ లభిస్తుంది.