ముగించు

తేజస్ నంద్ లాల్ పావార్, ఐ.ఏ.ఎస్

Addl Collector LB

కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, మహబూబ్ నగర్

ఇమెయిల్ : aclbmahabubnagar[at]gmail[dot]com
హోదా : అడిషనల్ కలెక్టర్ ( లోకల్ బాడీస్)
ఫోన్ : 9989353554
ఫ్యాక్స్ సంఖ్య : -------