ముగించు

ఆర్ ఓ ఏ ఆర్ ఓ లోకసభ ఎన్నికలు -2019

రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్
క్రమసంఖ్య
అధికారి పేరు
ప్రస్తుత పోస్ట్
అసెంబ్లీ విభాగం
గుర్తింపుగా ప్రకటించబడింది
మొబైల్ సంఖ్య
ఇమెయిల్
1 శ్రీ. డి.రోనాల్డ్ రోస్,ఐ.ఏ.ఎస్
కలెక్టర్ మరియు జిల్లా ఎన్నికల
అధికారి,మహబూబ్ నగర్ 

రిటర్నింగ్ అధికారి
9492333000 collector_mbnr@telangana.gov.in
2 శ్రీ.మోతీలాల్  

జిల్లా రెవిన్యూ ఆఫీసర్, వికారాబాద్
72-కోడంగాల్ అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి 9849908918 tah.kodangal@gmail.com
3 శ్రీ. సీ హెచ్ .శ్రీనివాసులు
సబ్ కలెక్టర్ / రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్,
నారాయణపేట్
73-నారాయణపేట్ అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి 9000101503 rdo.nrpt@gmail.com
4 శ్రీ.జే.శ్రీనివాస్
రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్, మహబూబ్ నగర్
74-మహబూబ్ నగర్ అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి 9000101500 rdo.mbnr@gmail.com
5 క్రాంతి వాళ్ళారు, ఐ.ఏ.ఎస్
,మహబూబ్ నగర్ 
75-జడ్చెర్ల అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి 9718265699 kranthireddyv@gmail.com
6 శ్రీమతి.కె.స్వర్ణలతా
జిల్లా రెవిన్యూ ఆఫీసర్,మహబూబ్ నగర్ 
అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి 9849904194 collrmbnr.dro@gmail.com
7 శ్రీమతి.బి.వసంత కుమారి
చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, జిల్లా పరిషత్,
మహబూబ్ నగర్
76-దేవరకద్ర అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి 8008901002 ceozpp.elc2018@gmail.com
8 శ్రీ.విక్రమ్ రెడ్డి డి ఆర్ డి ఓ , సెర్ప్ 77-మక్తల్ అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి drdpserp.mbnr@gmail.com
9 శ్రీ. యెమ్.కృష్ణ
రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్,
షాద్ నగర్
84-షాద్ నగర్ అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి 7995086352 rdo.shadnagar@gmail.com
10
ఖాళీ
జాయింట్ కలెక్టర్,మహబూబ్ నగర్
అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి ఖాళీ jc_mbnr@telangana.gov.in
11 శ్రీ.సురేందర్
పురపాలక కమిషనర్,మహబూబ్ నగర్
అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి 9849905920 mbnrmplty@gmail.com