ముగించు

ఈ-ఆఫీసుNew Gif

కరోన వైరస్ (కొవిడ్ – 19): హెచ్చరికలు మరియు మార్గదర్శకాలు

జిల్లా హెల్ప్ లైన్ – కాల్ సెంటర్ నంబరు: 08542-241165

హెల్ప్ డెస్క్

టెలీ మెడిసిన్ నెంబర్ –  08542-226670

FACTCHECK( వాస్తవం లేని ఫోటోలు మరియు వార్తల వ్యాప్తి)

మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ నియామకం

  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు
  • ప్రదర్శించడానికి సమాచారం లేదు
కె. చంద్రశేఖర్ రావు
శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్ రావు తెలంగాణ ముఖ్య మంత్రి
కలెక్టర్, మహబూబ్ నగర్
ఎస్.వెంకట్ రావు, ఐ.ఏ.ఎస్ జిల్లా కలెక్టర్ మరియు మేజిస్ట్రేట్, మహబూబ్ నగర్

ఛాయా చిత్రాల ప్రదర్శన