ముగించు
కె. చంద్రశేఖర్ రావు
శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్ రావు తెలంగాణ ముఖ్య మంత్రి
కలెక్టర్, మహబూబ్ నగర్
ఎస్.వెంకట్ రావు, ఐ.ఏ.ఎస్ జిల్లా కలెక్టర్ మరియు మేజిస్ట్రేట్, మహబూబ్ నగర్

ఛాయా చిత్రాల ప్రదర్శన