ముగించు

ఎన్నికల వ్యయం-73-నారాయనపేట

73-నారాయనపేట అభ్యర్థుల ఎన్నికల వ్యయం

క్ర.స

అభ్యర్థి పేరు

పార్టీ పేరు
1 కృష్ణ సరాఫ్ బంగారు బాలప్ప ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్
2

బోధిగెలి శ్రీనివాసులు

బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ
3 కే.రతంగా పండు రెడ్డి  భారతీయ జనతా పార్టీ
4 ఎస్.రాజేందర్ రెడ్డి  తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి
5 జే.నవిత 
తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ
6 కే.రాజు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ
7 కే.శివకుమార్ రెడ్డి బహుజన లెఫ్ట్ పార్టీ
8 జి.సంజీవ రెడ్డి తెలంగాణా  కాంగ్రెస్ పార్టీ
9 కిస్టా రెడ్డి
స్వతంత్ర
10 పటేల్ రాంచంద్రా రెడ్డి 
స్వతంత్ర