ముగించు

ఎన్నికల -వ్యయం-75-జడ్చర్ల

75-జడ్చర్ల అభ్యర్థుల ఎన్నికల వ్యయం

క్రమసంఖ్య
అభ్యర్థి పేరు
పార్టీ పేరు
1 కంగోలి శ్రీనతి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ
2 చర్లకోలా లక్ష్మారెడ్డి  తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి
3 డి ఆర్ .చిన్నల మధుసూదన్  భారతీయ జనతా పార్టీ
4 డి ఆర్ .మల్లు రవి 
ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్
5 అజయ్ కుమార్ ఘోష్ దాసరి  బహుజన లెఫ్ట్ పార్టీ
6 కాటికే నాగులు  ప్రజా స్వరాజ్ పార్టీ
7 కొంగల పండు  సమాజ్వాది పార్టీ
8 వి.దస్రామ్ నాయక్  బహుజన ముక్తి పార్టీ
9 నడిమింటి శ్రీనివాసులు శివసేన
10 నరసింగరావు  సమాజ్వాది ఫార్వార్డ్ బ్లాక్
11 కే.రాఘవ రెడ్డి  ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ
12 శివ కుమార్  తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ
13 ఆనంద్ ఉమ్మడి
స్వతంత్ర
14 గంగాపురం ఎల్లైయః 
స్వతంత్ర
15 మర్పడ్గ రమేశ్ రెడ్డి 
స్వతంత్ర