ముగించు

ఎస్.సి కార్పొరేషన్

SC కార్పొరేషన్ ఉద్యోగుల మొబైల్ నంబర్లు

క్రమసంఖ్య ఉద్యోగి పేరు హోదా మొబైల్ నంబర్లు
1 MUNDRATHI BASAVESHWAR SENIOR ASSISTANT 9440656249
2 METTUKADI SRINIVASULU SENIOR ASSISTANT 9182192350
3 ABDUL KHALEEL JUNIOR ASSISTANT 9676034641
4 ABDUL GAFFAR DATA PROCESSING OFFICER 9985968766
5 SANA SULTANA DATA ENTRY OPERATOR 9581380476
6 BAJURAJULA ANURADHA DATA ENTRY OPERATOR 9848485810

అభివృద్ధి కార్యకలాపాలు