ముగించు

చేనేత మరియు జౌళి శాఖ

చేనేత మరియు జౌళి శాఖ, మహబూబ్ నగర్

శాఖ యొక్క వెబ్ సైట్ వివరములు :http://handtex.telangana.gov.in

శాఖ కార్యకలాపాలు: వెల్ఫేర్ స్కీమ్లు మరియు డెవలప్మెంట్ పథకాలు చేనేత నేతలకు అమలు చేస్తారు.

కార్యకలాపాలు తెలుగు లో (పి.డి.ఎఫ్ 485 కె.బి)
పథకాలు (పి.డి.ఎఫ్ 243 కె.బి)
గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్-అప్లికేషన్ ఫారం (పి.డి.ఎఫ్ 129 కె.బి)
భౌగోళిక సూచన నారాయణపేట్ (పి.డి.ఎఫ్ 877 కె.బి)
మాస్టర్-వీవర్స్ వివరాలు (పి.డి.ఎఫ్ 274 కె.బి)
పి ఎం జె జె బి వై _పి ఎం స్ బి వై అప్లికేషన్ ఫారం (పి.డి.ఎఫ్ 128 కె.బి)
ఏ ఏ బి వై మరియు స్ స్ పి ఎం జె జె బి వై కొరకు రివైజ్ ఫార్మాట్ (పి.డి.ఎఫ్ 152 కె.బి)
చేనేత మిత్ర అప్లికేషన్ ఫారం (పి.డి.ఎఫ్ 109 కె.బి)
జియో టాగింగ్ లూమ్స్ డేటా (పి.డి.ఎఫ్ 123 కె.బి)
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా సొసైటీస్ సంప్రదింపు నంబర్లు (పి.డి.ఎఫ్ 126 కె.బి)
థ్రిఫ్టు ఫండ్ అప్లికేషన్ ఫారం (హేయ్చు ల్ ,వూల్ ) (పి.డి.ఎఫ్ 383 కె.బి)