ముగించు

ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన

జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం
అధికారికంగా గిన్నీస్  వరల్డ్ బుక్  రికార్డ్ ప్రయత్నం-అతి పెద్ద సీడ్ బాల్ సెంటెన్స్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా
మాస్కుల తయారీ ఇంట్లోనే
కరోన (కోవిడ్-19 )( జాగ్రత్తలు మరియు నివారణలు)
ఫోటో గ్యాలరీ కోవిడ్-19
మార్గదర్శకాల ఫోటోలు
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఉర్దూ వెబ్సైట్ ప్రారంభోత్సవం
స్వీప్ కార్యక్రమాలు
గొల్లత గుడి, జెడ్చెర్ల
పెద్ద చెరువు, మహబూబ్ నగర్