ముగించు

ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన

మాస్కుల తయారీ ఇంట్లోనే
కరోన (కోవిడ్-19 )( జాగ్రత్తలు మరియు నివారణలు)
ఫోటో గ్యాలరీ కోవిడ్-19
మార్గదర్శకాల ఫోటోలు
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఉర్దూ వెబ్సైట్ ప్రారంభోత్సవం
స్వీప్ కార్యక్రమాలు
గొల్లత గుడి, జెడ్చెర్ల
పెద్ద చెరువు, మహబూబ్ నగర్
మెగాలిత్ బురియల్స్ ,మడ్ మాల్
శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయం మరియు శ్రీ కృష్ణ సంగమము మరియు భీమ నదులు , మక్తల్