ముగించు

ఛాయాచిత్రాల ప్రదర్శన

శ్రీ రామకొండ ఆలయం, కొయిల్ కొండ
శ్రీ పడమటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం -మక్తల్
శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం, మన్యంకొండ
శ్రీ క్షీర లింగేశ్వర స్వామి మందిరము, కృష్ణ గ్రామము, మాగనూర్ మండలము
కురుమూర్తి శ్రీవేంకటేశ్వర దేవస్థానం
శ్రీక్షేత్ర వల్లభాపురం, పసుపుల,మక్తల్
కోయిల్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్
శ్రీ స్వయంభు లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం -గూడెబల్లూరు
గంగపురం చెన్నకేశవా స్వామి, ఆలయం
మయూరి హరిత వనం