ముగించు

డిజిటల్ ఇండియా 2023

లోగో

భారతదేశం యొక్క అపూర్వమైన డిజిటల్ పరివర్తనను జరుపుకోవడానికి, భారత ప్రభుత్వం డిజిటల్ ఇండియా వీక్ 2023ని నిర్వహిస్తోంది. భారతదేశ సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని ప్రపంచానికి ప్రదర్శించడం, టెక్ స్టార్టప్‌ల కోసం సహకారాన్ని మరియు వ్యాపార అవకాశాలను అన్వేషించడం మరియు నెక్స్ట్‌జెన్ పౌరులను ప్రేరేపించడం డిజిటల్ ఇండియా వీక్ యొక్క లక్ష్యం.

ఈవెంట్‌కు హాజరు కావడానికి మరియు SMS/ ఇమెయిల్‌లో అన్ని అప్‌డేట్‌లను స్వీకరించడానికి దయచేసి క్రింద నమోదు చేసుకోండి.

డిజిటల్ ఇండియా వీక్ 2023 నమోదు  – ఈవెంట్‌లకు హాజరు కావడానికి మరియు SMS/ఇమెయిల్‌లో అన్ని అప్‌డేట్‌లను స్వీకరించడానికి.

డిజిటల్ ఇండియా 2023

స్కానర్ ద్వారా నమోదు