ముగించు

తహసీల్దార్లు

తాసిల్దార్- కాంటాక్ట్స్ మరియు ఇమెయిల్:మహబూబ్ నగర్ డివిజన్ :

క్రమ సంఖ్య మండల్ పేరు మొబైల్ సంఖ్య ల్యాండ్ లైన్ ఇమెయిల్ చిరునామా
1  మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ 9000101445 08542-242400 tah.mahabubnagar[at]gmail.com
2 మహబూబ్ నగర్ రురల్ 9100901417  – tah.mbnrural[at]gmail.com
9177789356
3 మూసాపేట్ 9100901422  — tah.musapet[at]gmail.com
9100447699
4 అడ్డకల్ 9000101451 08545-223828 tah.addakal[at]gmail.com
5 బూత్ పూర్ 9000101450 08542-236244 tah.bhoothpur[at]gmail.com
6 హన్వాడ 9000101448 tah.hanwada[at]gmail.com
7 కోయిల్ కొండా 9000101446 08542-237748 tah.koilkonda[at]gmail.com
8 రాజాపూర్ 9100901421  – tah.rajapoor[at]gmail.com
9701366696
9 బాలానగర్ 9000101452 08548-244239 tah.balanagar[at]gmail.com
10 నవాబ్ పెట్ 9000101447  – tah.nawabpet[at]gmail.com
11 జడ్చెర్ల 9000101449 08542-232251 tah.jadcherla[at]gmail.com
12 మిడ్జిల్ 9000101461 08549-271037 tah.midjil[at]gmail.com
13 దేవర కాద్రా 9000101478 08504-280261 tah.devarkadra[at]gmail.com
14 చిన్న చింత కుంట 9000101476 08504-227160 tah.cckunta[at]gmail.com
15 గండీడ్ 9100901419  – mrogandeed[at]gmail.com

తాసిల్దార్- కాంటాక్ట్స్ మరియు ఇమెయిల్:నారాయణపేట డివిజన్

క్రమ సంఖ్య మండల్ పేరు మొబైల్ సంఖ్య ల్యాండ్ లైన్ ఇమెయిల్ చిరునామా
1 నారాయణ్ పెట్ 9000101464  – tah.narayanpet[at]gmail.com
2 దమరగిద్ద 9000101468  – tah.damargidda[at]gmail.com
3 ధన్వాడ 9000101469  – tah.dhanwada[at]gmail.com
4 మరికల్ 9100901423  – tah.marikal[at]gmail.com
9848364808
5 కోస్గి 9000101472 08505-281149 tah.kosgi[at]gmail.com
6 మద్దూర్ 9000101473 08505-289428 tah.madhur[at]gmail.com
7 ఉట్కూర్ 9000101467 08506-286142 tah.utkoor[at]gmail.com
8 నర్వా 9000101477 08504-225510 tah.narva[at]gmail.com
9 మక్తల్ 9000101465 08503-283223 tah.makthal[at]gmail.com
10 మాగనూర్ 9000101466 08503-285037 tah.maganoor[at]gmail.com
11 కృష్ణ 9100901424  – tah.krishna[at]gmail.com
9440588002