ముగించు

నియోజకవర్గాలు

ప్రజా ప్రతినిధులు :

జిల్లా యొక్క ఎంపి :

క్రమ సంఖ్య నియోజకవర్గం పేరు పార్టీ పేరు సెల్ ఫోన్ ఫోటో
1 11.మహబూబ్ నగర్ మన్నే శ్రీనివాస రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ (టిఆర్ఎస్) 9640879663
MP Mahabubnagar

మన్నే శ్రీనివాస రెడ్డి

జిల్లా యొక్క ఎం ల్ ఏ లు:

క్రమ సంఖ్య  నియోజకవర్గం పేరు పార్టీ పేరు చిరునామా ఫోటో
1 74-మహబూబ్ నగర్ వి.శ్రీనివాస గౌడ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ హౌస్ నెంబర్ . 10-6-40 / 10/1 / A,

శ్రీనివాస్ కాలొనీ,

మహబూబ్ నగర్.

V.Srinivas Goud

వి.శ్రీనివాస గౌడ్

2 75-జడ్చెర్ల చర్లకోల లక్ష్మా రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ హౌస్ నెంబర్ . 13-122,

బాదేపల్లి,

జడ్చెర్ల మండల్,
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా

Pపిన్ కోడ్  509301

Charlakola Laxma Reddy

చర్లకోల లక్ష్మా రెడ్డి

3 76-దేవరకద్ర ఆల వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ హౌస్ నెంబర్ 2-20,

అన్నాసాగర్ (విలేజ్),

భూత్పూర్ మండల్,
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా

Alla Venkateswar Reddy

ఆల వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి