ముగించు

ఎం పి డి ఓ లు

మండల్ పరిషద్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ – (యం.పి.డి.ఓ లు):

క్రమ సంఖ్యా మండలము మొబైల్ ల్యాండ్ లైన్ ఇమెయిల్
1 మహబూబ్ నగర్ 8008901021 08542 242279 mahbubnagarmpdo[at]gmail[dot]com
2 కోయిల్కొండ 8008901014 08542 237749 koilkondampdo[at]gmail[dot]com
3 నవాబుపేట 8008901023 08542 282054 nawabpetmpdo[at]gmail[dot]com
4 హన్వాడ 8008901009 08542 237506 hanwadampdo[at]gmail[dot]com
5 జెడ్చెర్ల 8008901011 08542 232451 jadcherlampdo[at]gmail[dot]com
6 భూత్పూర్ 8008901007 08542 236254 bhoothpurmpdo[at]gmail[dot]com
7 అడ్డకల్ 8008901092 08545 223832 addakalmpdo[at]gmail[dot]com
8 బాలానగర్ 8008901006 08548 244242 balanagarmpdo[at]gmail[dot]com
9 మిడ్జిల్ 8008901022 08549 271038 midjilmpdo[at]gmail[dot]com
10 గండీడ్ 9949995465 mpdogd[at]gmail[dot]com
11 సి‌సి కుంట 8008901051 08504 227151 cckuntampdo[at]gmail[dot]com
12 దేవరకద్ర 8008901053 08504 280254 deverkadrampdo[at]gmail[dot]com