ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని మండల్ వారీగా రెవెన్యూ గ్రామాలు:

క్రమ సంఖ్య మండలం పేరు రెవెన్యూ గ్రామాలు ( నివసించేవారు) రెవెన్యూ గ్రామాలు ( నివసించని వారు) మొత్తం
1 అడ్డకల్ 14 0 14
2 బాలానగర్ 21 0 21
3 బూత్ పూర్ 16 0 16
4 చిన్న చింత కుంట 21 0 21
5 దేవర కాద్రా 26 0 26
6 గండీడ్ 28 1 29
7 హన్వాడ 18 2 20
8 జడ్చెర్ల 30 1 31
9 కోయిల్ కొండా 35 1 36
10 మహబూబ్ నగర్ రురల్ 15 1 16
11 మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ 8 0 8
12 మిడ్జిల్ 16 0 16
13 మూసాపేట్ 13 0 13
14 నవాబ్ పెట్ 32 1 33
15 రాజాపూర్ 16 0 16
మొత్తం 294 22 316

మండల్ వారీగా గ్రామాల జాబితా (పి.డి.ఎఫ్ 262 కె.బి)

మండల వారీగా గ్రామ పంచాయతీల జాబితా  (పి.డి.ఎఫ్ 833 కె.బి)

మండల్ వారీగా జనాభా (పి.డి.ఎఫ్ 258 కె.బి)

గ్రామ పంచాయతీ వారీగా జనాభా (పి.డి.ఎఫ్ 458 కె.బి)

గ్రామాల వారీగా జనాభా (పి.డి.ఎఫ్ 527 కె.బి)