ముగించు

పోలీస్

మహబూబ్ నగర్ జిల్లా 1 రెవెన్యూ  విభాగాముగ ఉన్నాది . మహబూబ్ నగర్   లో ఒక్క సహ-పోలీస్ సబ్ డివిజన్ వున్నది

2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి.

  • మహబూబ్ నగర్ రూరల్,
  • మహబూబ్ నగర్ సబ్ డివిజన్లో జాద్చార్ల గ్రామీణ,

మహబూబ్ నగర్ ఐ-టౌన్, మహబూబ్ నగర్ II- టౌన్ మరియు జాధేర్లా టౌన్ వద్ద 3 ఇన్స్పెక్టర్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ పోలీస్ స్టేషన్స్ లు ఉన్నాయి.

16 లా మరియు ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్లు 15 మండలాలలో వ్యాపించాయి మరియు (3) ఇతర పోలీసు స్టేషన్లు సి సి ఎస్ , ట్రాఫిక్ మరియు మహిళా పోలీస్ స్టేషన్స్ లు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో పనిచేస్తున్నాయి.

పోలీస్ స్టేషన్స్ – కాంటాక్ట్స్ మరియు ఇమెయిల్స్

క్రమ సంఖ్య హోదా ఎస్ టీ డి -కోడ్ ఫోన్ ఇమెయిల్ మొబైల్
1 పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఎస్ పి) 08542 243300, 243399 spmbnr[at]appolice[dot]gov[dot]in 9440795700
2 అడిషనల్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్(ఏ ఎస్ పి ) 08542 243392 9440795701
3 డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, మహబూబ్ నగర్ 08542 243311 sdpombnr[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440795719, 9963331746
4 డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, నారాయణపేట 08506 282363 sdponpt[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440050220
5 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, జడ్చర్ల-గ్రామీణ 08542 232334 cipjdl[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440795709
6 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, మక్తల్ 08503 283183 cimkl[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440900919
7 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, మహబూబ్ నగర్ (గ్రామీణ) 08542 270283 cipmbnrr[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440795705
8 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మహబూబ్ నగర్ (టౌన్) 08542 277036 9440795706
9 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, నారాయణపేట 08506 282503 cinpt[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440900898
10 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, మారికాల్ cimri[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
11 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, డబ్ల్యూ పి ఎస్ cipwps[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
12 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, సి సి ఎస్ cipccs[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
13 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, ట్రాఫిక్ 9440795717
14 మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ sho_wps[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in
15 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, అడ్డకల్ 08545 223833 sho_add[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440795730
16 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, బూత్ పూర్ 08542 236233 shoansg[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440900913
17 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, బాలాపూర్ 08548 244233 siblnr[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440795742
18 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, చిన్న చింత కుంట 08504 227133 si_cck[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9494223142
19 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, దేవరకద్ర 08504 280233 sidvk[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440904769
20 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, హన్వాడ 08542 237533 shohwd[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490619630
21 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్,జడ్చెర్ల 08542 233333 shojdl[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440795710
22 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మహబూబ్ నగర్ (I టౌన్ ) 08542 276333 sho1town[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440795704
23 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మహబూబ్ నగర్ (II టౌన్ ) 08542 223333 sho2town[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440795707
24 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మహబూబ్ నగర్ (గ్రామీణ) 08542 271033 simbnrr[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440795708
25 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మూసాపేట్ simos[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440851136
26 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మొహమ్మదాబాద్ simod[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440627266
27 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మిడ్జిల్ 08549 281198 sho_mdj[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440900911
28 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, నవాబుపేట 08542 282033 shonwp[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9490619614
29 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజాపూర్ siraj[at]mbnr[dot]tspolice[dot]gov[dot]in 9440926938