ముగించు

నీటిపారుదల

ఇరిగేషన్ శాఖ ఈ క్రింది 3 విభాగాలను కలిగి ఉంది

  • ఇరిగేషన్ మరియు CAD విభాగం-మైనర్
  • పాలమురు మరియు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పథకం
  •  తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్.