ముగించు

పత్రాలు

Filter Document category wise

ఫిల్టర్

పత్రాలు
హక్కు తేది View / Download
గ్రామము వారీగా జనాభా 23/05/2018 చూడు (527 KB)
గ్రామ పంచాయతీ వారీగా జనాభా 23/05/2018 చూడు (458 KB)
మండల్ వారీగా జనాభా 23/05/2018 చూడు (258 KB)
జిల్లా ప్రొఫైల్ 01/03/2018 చూడు (1 MB)
జిల్లా గణాంకాలు 06/03/2018 చూడు (668 KB)