పర్యాటక స్థలాలు

మయూరి హరితా వానం వద్ద మయూరి పగోడా
మయూరి హరిత వనం (ఏకో పార్క్ )

మయూరి సెంట్రల్ ప్లాంట్ నర్సరీ, పట్టణ శివార్లలో, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పర్యావరణ-పర్యాటక రంగం పెంచడానికి సిద్ధంగా ఉంది. “మయూరి నర్సరీలోని 12 ఎకరాలకు పైగా విస్తరించిన…