ముగించు

పురపాలక

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 3 పురపాలక సంఘాలు ఉన్నాయి.

మహబూబ్నగర్ (SPL)

నారాయణపేట (III)

బాదేపల్లి (NP)