ముగించు

పెద్ద చేరువు

పెదా చెరువు , మహాబబ్ నగర్ టౌన్

పెద్ద చెరువు

 గమ్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత:

మహబూబ్ నగర్ జిల్లా లో ఒక పెద్ద సహజ సరస్సు, సహజంగానే 98 ఎకరాల భూమిలో Sy.No.67 మరియు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రధాన కేంద్రంలో నెలకొని ఉంది. సహజ సరస్సు యొక్క లోతు 20 ‘నుండి 40’ మధ్య ఉంటుంది. ఇది వ్యూహాత్మకంగా మహబూబ్ నగర్ వద్ద స్టేడియం పక్కన ఉంది. ఈ సరస్సు లోహ రహదారి మరియు మట్టి తో సరస్సు చుట్టూ 1 ½ కిలోమీటర్ల పొడవైన బండ్ రహదారి ఉంది.

ప్రధాన రహదారి / బస్ స్టాండ్ చేరుకోవడానికి అతిచిన్న మార్గం అయినందున ఈ సరస్సు చుట్టూ నివసిస్తున్న వేలమంది స్థానిక నివాసితులు ఈ బండ్ రహదారి రోజువారీని ఉపయోగిస్తున్నారు.