ముగించు

పోలీసు స్టేషన్లు

పోలీస్ స్టేషన్స్ – కాంటాక్ట్స్

క్రమ సంఖ్య హోదా STD-కోడ్ ఫోన్ ఇమెయిల్ మొబైల్
పోలీసు సూపరింటెండెంట్-(ఎస్పీ)
1 పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (SP) 08542 243300, 243399 spmbnr[at]appolice.gov.in 9440795700
2 అడిషనల్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ASP) 08542 243392 9440795701
డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్-(డీ ఎస్ పీ )
3 డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, మహబూబ్ నగర్ 08542 243311 sdpombnr[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440795719, 9963331746
4 డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్, నారాయణపేట 08506 282363 sdponpt[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440050220
పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ (సి.ఐ.)
5 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, జడ్చర్ల-గ్రామీణ 08542 232334 cipjdl[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440795709
6 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, మక్తల్ 08503 283183 cimkl[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440900919
7 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, మహబూబ్ నగర్ (గ్రామీణ) 08542 270283 cipmbnrr[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440795705
8 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మహబూబ్ నగర్ (టౌన్) 08542 277036 9440795706
9 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, నారాయణపేట 08506 282503 cinpt[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440900898
10 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, మారికాల్ cimri[at]mbnr.tspolice.gov.in
11 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, WPS cipwps[at]mbnr.tspolice.gov.in
12 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, CCS cipccs[at]mbnr.tspolice.gov.in
13 పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్, ట్రాఫిక్ 9440795717
14 మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ sho_wps[at]mbnr.tspolice.gov.in
పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్.ఐ.)
15 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, అడ్డకల్ 08545 223833 sho_add[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440795730
16 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, బూత్ పూర్ 08542 236233 shoansg[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440900913
17 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, బాలాపూర్ 08548 244233 siblnr[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440795742
18 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, చిన్న చింత కుంట 08504 227133 si_cck[at]mbnr.tspolice.gov.in 9494223142
19 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, దమరిగిద్ద 08506 289533 sidam[at]mbnr.tspolice.gov.in 9490619611
20 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, దేవరకద్ర 08504 280233 sidvk[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440904769
21 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, హన్వాడ 08542 237533 shohwd[at]mbnr.tspolice.gov.in 9490619630
22 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్,జడ్చెర్ల 08542 233333 shojdl[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440795710
23 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్,కోస్గి 08505 281133 siksg[at]mbnr.tspolice.gov.in 9490619623
24 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, కృష్ణ 08503 285733 sikri[at]mbnr.tspolice.gov.in 9490619621
25 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ,మద్దూర్ 08506 289433 simdr[at]mbnr.tspolice.gov.in 9490619620
26 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మాగనూర్ 08503 285033 sho_mgn[at]mbnr.tspolice.gov.in 9490619622
27 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మహబూబ్ నగర్ (I టౌన్ ) 08542 276333 sho1town[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440795704
28 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మహబూబ్ నగర్ (II టౌన్ ) 08542 223333 sho2town[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440795707
29 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మహబూబ్ నగర్ (గ్రామీణ) 08542 271033 simbnrr[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440795708
30 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మక్తల్ 08503 283133 simkl[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440904762
31 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మరికల్ 08506 288033 simri[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440904760
32 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మూసాపేట్ simos[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440851136
33 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మొహమ్మదాబాద్ simod[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440627266
34 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మిడ్జిల్ 08549 281198 sho_mdj[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440900911
35 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, నారాయణపేట 08506 282333 sinpt[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440900899
36 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, నర్వా 08504 225433 si_nrv[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440904770
37 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, నవాబుపేట 08542 282033 shonwp[at]mbnr.tspolice.gov.in 9490619614
38 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజాపూర్ siraj[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440926938
39 పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఉట్కూర్ 08506 286133 siutr[at]mbnr.tspolice.gov.in 9440904763