ముగించు

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని గ్రామాలు:

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని రెవిన్యూ గ్రామాలు:

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 294 నివసించేవారి గ్రామాలు మరియు 22 నివసించని వారి గ్రామాలు ఉన్నవి , మొత్తం 316 రెవెన్యూ గ్రామాలు 15 మండలాలను కలిగి ఉన్నాయి. మండల్ వారీగా గ్రామాల జాబితా క్రింది విధంగా ఉంది:

క్రమ సంఖ్య మండల్ పేరు రెవెన్యూ గ్రామాల జాబితా
1 అడ్డాకల్ అడ్డాకల్
2 అడ్డాకల్ కందూరు
3 అడ్డాకల్ కాటవరం
4 అడ్డాకల్ కన్మనూర్
5 అడ్డాకల్ గుడిబండ
6 అడ్డాకల్ చిన్నమునుగాల్ చేడ్
7 అడ్డాకల్ తిమ్మాయిపల్లి
8 అడ్డాకల్ పెద్దమునుగాల్ చెడ్
9 అడ్డాకల్ పొన్నకల్లు
10 అడ్డాకల్ బలీదుపల్లి
11 అడ్డాకల్ ముత్యాలంపల్లి
12 అడ్డాకల్ రాచాల
13 అడ్డాకల్ వర్నె
14 అడ్డాకల్ శాఖాపూర్
1 కోయిలకొండ అంకిళ్ల
2 కోయిలకొండ అక్కయ్యపల్లి
3 కోయిలకొండ అచార్యపూర్
4 కోయిలకొండ అనంతపూర్
5 కోయిలకొండ అభంగపట్నం
6 కోయిలకొండ అయ్యవారిపల్లి
7 కోయిలకొండ ఇబ్రహీంనగర్
8 కోయిలకొండ ఎల్లారెడ్డిపల్లి
9 కోయిలకొండ కొత్లాబాద్
10 కోయిలకొండ కన్నాయపల్లి
11 కోయిలకొండ కోయిలకొండ
12 కోయిలకొండ కేశ్వపూర్
13 కోయిలకొండ ఖాజిపూర్
14 కోయిలకొండ ఖుష్ మహ్మద్ పల్లి
15 కోయిలకొండ గార్లపాడు
16 కోయిలకొండ చందాపూర్
17 కోయిలకొండ చంద్రాస్ పల్లి
18 కోయిలకొండ చన్మన్ పల్లి
19 కోయిలకొండ జమాల్ పూర్
20 కోయిలకొండ తిర్మలంపల్లి
21 కోయిలకొండ నల్లవల్లి
22 కోయిలకొండ పార్ పల్లి
23 కోయిలకొండ పెర్కివీడు
24 కోయిలకొండ బూర్గుపల్లి
25 కోయిలకొండ మోదిపూర్
26 కోయిలకొండ మల్కపూర్
27 కోయిలకొండ మల్లాపూర్
28 కోయిలకొండ ముబారక్ పూర్
29 కోయిలకొండ రాంపూర్
30 కోయిలకొండ లింగాల్ చేడ్
31 కోయిలకొండ లింగుపల్లి
32 కోయిలకొండ వింజమూర్
33 కోయిలకొండ వీరంపల్లి
34 కోయిలకొండ శేరివెంకటాపూర్
35 కోయిలకొండ సాలెపల్లి
36 కోయిలకొండ సురారం
1 గండ్వీడ్ అన్నారెడ్డిపల్లి
2 గండ్వీడ్ కొండాపూర్
3 గండ్వీడ్ కొంరెడ్డి పల్లి
4 గండ్వీడ్ కప్లాపూర్
5 గండ్వీడ్ గండ్వీడ్
6 గండ్వీడ్ గాదిర్యాల్
7 గండ్వీడ్ గోవిందుపల్లి
8 గండ్వీడ్ చౌదరి పల్లి
9 గండ్వీడ్ చిన్నవార్వాల్
10 గండ్వీడ్ చెలిమిల్లా
11 గండ్వీడ్ జిన్నారం
12 గండ్వీడ్ జూలపల్లి
13 గండ్వీడ్ నంచర్ల
14 గండ్వీడ్ పగిడ్యాల్
15 గండ్వీడ్ పెద్దవార్వాల్
16 గండ్వీడ్ బాయిస్ పల్లి
17 గండ్వీడ్ బల్సురుగొండ
18 గండ్వీడ్ మంగంపేట్
19 గండ్వీడ్ మొకర్లాబాద్
20 గండ్వీడ్ మన్్సూర్్పల్లి
21 గండ్వీడ్ మహ్మదాబాద్
22 గండ్వీడ్ రెడ్డిపల్లి
23 గండ్వీడ్ రుసుంపల్లి
24 గండ్వీడ్ లింగాయపల్లి
25 గండ్వీడ్ వెన్నాచెడ్
26 గండ్వీడ్ వరహాగిరి పల్లి
27 గండ్వీడ్ సంగాయపల్లి
28 గండ్వీడ్ సల్కర్ పేట్
29 గండ్వీడ్ సాలార్ నగర్
1 చిన్నచింతకుంట అప్పంపల్లి
2 చిన్నచింతకుంట అమ్మాపూర్
3 చిన్నచింతకుంట అలిపూర్
4 చిన్నచింతకుంట ఉంద్యాల
5 చిన్నచింతకుంట ఎదులాపూర్
6 చిన్నచింతకుంట కురుమూర్తి
7 చిన్నచింతకుంట గూడూరు
8 చిన్నచింతకుంట చిన్నచింతకుంట
9 చిన్నచింతకుంట తిర్మలాపూర్
10 చిన్నచింతకుంట దమగ్నాపూర్
11 చిన్నచింతకుంట దాసరిపల్లి
12 చిన్నచింతకుంట నెల్లికొండి
13 చిన్నచింతకుంట పల్లమర్రి
14 చిన్నచింతకుంట ఫరీద్ పూర్
15 చిన్నచింతకుంట బండర్ పల్లి
16 చిన్నచింతకుంట మద్దూర్
17 చిన్నచింతకుంట ముచ్చింతల
18 చిన్నచింతకుంట లక్ష్మిదేవిపూర్
19 చిన్నచింతకుంట లాల్ కోట్
20 చిన్నచింతకుంట వడ్డేమాన్
21 చిన్నచింతకుంట సీతారాం పేట్
1 జడ్చర్ల అంబటాపూర్
2 జడ్చర్ల అమ్మపల్లి
3 జడ్చర్ల అల్వాన్ పల్లి
4 జడ్చర్ల ఆలూరు
5 జడ్చర్ల ఈర్లపల్లి
6 జడ్చర్ల ఉదండా పూర్
7 జడ్చర్ల కొండేడ్
8 జడ్చర్ల కోడుగల్
9 జడ్చర్ల కోడుపర్తి
10 జడ్చర్ల కిష్టంపల్లి
11 జడ్చర్ల కిష్టారం
12 జడ్చర్ల ఖానాపూర్
13 జడ్చర్ల గంగాపూర్
14 జడ్చర్ల గోప్లాపూర్ (కలాన్)
15 జడ్చర్ల గొల్లపల్లి
16 జడ్చర్ల చిట్టబోయిన్ పల్లి
17 జడ్చర్ల చిన్న ఆదిరాల
18 జడ్చర్ల జడ్చర్ల
19 జడ్చర్ల నెక్కొండ
20 జడ్చర్ల నాగసాల
21 జడ్చర్ల నసురుల్లాబాదు
22 జడ్చర్ల పెద్ద ఆదిరాల
23 జడ్చర్ల పోలెపల్లి
24 జడ్చర్ల బాదెపల్లి
25 జడ్చర్ల బూర్గుపల్లి
26 జడ్చర్ల భూరెడ్డి పల్లి
27 జడ్చర్ల మాచారం
28 జడ్చర్ల మల్లెబోయిన్ పల్లి
29 జడ్చర్ల వల్లూరు
30 జడ్చర్ల శంకరాయపల్లి
31 జడ్చర్ల సౌదాగర్ పల్లి
1 దేవర్ కద్ర అజిలాపూర్
2 దేవర్ కద్ర ఇస్రంపల్లి
3 దేవర్ కద్ర కౌకుంట్ల
4 దేవర్ కద్ర గద్దెగూడెం
5 దేవర్ కద్ర గోపన్ పల్లి
6 దేవర్ కద్ర గోప్లాపూర్
7 దేవర్ కద్ర గుడిబండ
8 దేవర్ కద్ర గూరకొండ
9 దేవర్ కద్ర చౌదర్ పల్లి
10 దేవర్ కద్ర చిన్నరాజమూర్
11 దేవర్ కద్ర జీనుగురాల
12 దేవర్ కద్ర డోకూర్
13 దేవర్ కద్ర దేవర్ కద్ర
14 దేవర్ కద్ర నాగారం
15 దేవర్ కద్ర పెద్దరాజమూర్
16 దేవర్ కద్ర పేరూరు
17 దేవర్ కద్ర పుట్టపల్లి
18 దేవర్ కద్ర బొల్లారము
19 దేవర్ కద్ర బలుసుపల్లి
20 దేవర్ కద్ర బస్వాపురం
21 దేవర్ కద్ర బస్వాయిపల్లి
22 దేవర్ కద్ర మిన్గవానిపల్లి
23 దేవర్ కద్ర రేకులంపల్లి
24 దేవర్ కద్ర లక్ష్మీపల్లి
25 దేవర్ కద్ర వెంకటాయపల్లి
26 దేవర్ కద్ర హజిలాపూర్
1 నవాబ్ పేట అమ్మపూర్
2 నవాబ్ పేట ఈప్పటూర్
3 నవాబ్ పేట కొండపూర్
4 నవాబ్ పేట కాకర్ జాల్
5 నవాబ్ పేట కాకర్లపహాడ్
6 నవాబ్ పేట కొత్తపల్లి
7 నవాబ్ పేట కన్మన్ కాల్వ
8 నవాబ్ పేట కామారం
9 నవాబ్ పేట కార్ కొండ
10 నవాబ్ పేట కారూర్
11 నవాబ్ పేట కొల్లుర్
12 నవాబ్ పేట కూచూర్
13 నవాబ్ పేట గురుకుంట
14 నవాబ్ పేట చాకల్ పల్లి
15 నవాబ్ పేట చౌడూర్
16 నవాబ్ పేట తిగల్ పల్లి
17 నవాబ్ పేట దేపల్లి
18 నవాబ్ పేట దర్పల్లి
19 నవాబ్ పేట పొమాల్
20 నవాబ్ పేట పుర్సంపల్లి
21 నవాబ్ పేట మొగుల్లపల్లి
22 నవాబ్ పేట మర్కల్
23 నవాబ్ పేట మల్కాపుర్
24 నవాబ్ పేట యన్మన్ గండ్ల
25 నవాబ్ పేట రేకులచౌడపూర్
26 నవాబ్ పేట రుద్రరం
27 నవాబ్ పేట లింగంపల్లి
28 నవాబ్ పేట లొకిరేవు
29 నవాబ్ పేట విరాశేట్టిపల్లి
30 నవాబ్ పేట సిద్దొటం
31 నవాబ్ పేట హజిలాపూర్
32 నవాబ్ పేట హన్మసానిపల్లి
1 బాలానగర్ అప్పజి పల్లి
2 బాలానగర్ ఉడిత్యాల
3 బాలానగర్ కేతిరెడ్డిపల్లి
4 బాలానగర్ గౌతపూర్
5 బాలానగర్ గుండేడ్
6 బాలానగర్ చిన్న రేవల్లి
7 బాలానగర్ తిర్మలగిరి
8 బాలానగర్ నందారం
9 బాలానగర్ నేరెళ్లపల్లి
10 బాలానగర్ పెద్దాయపల్లి
11 బాలానగర్ పెద్దరేవల్లి
12 బాలానగర్ బోడజానంపేట
13 బాలానగర్ బాలానగర్
14 బాలానగర్ మాచారం
15 బాలానగర్ మొతిఘనపూర్
16 బాలానగర్ మొదంపల్లి
17 బాలానగర్ లింగారము
18 బాలానగర్ వనంవాని గూడ
19 బాలానగర్ సెరిగూడ
20 బాలానగర్ సూరారం
21 బాలానగర్ హేమాజిపూర్
1 భూత్పూర్ అన్నాసాగర్
2 భూత్పూర్ అమిస్తాపూర్
3 భూత్పూర్ ఎల్కిచెర్ల
4 భూత్పూర్ కొత్తమొల్గర
5 భూత్పూర్ కొత్తూరు
6 భూత్పూర్ కప్పెట
7 భూత్పూర్ కర్వెన
8 భూత్పూర్ గోప్లాఫూర్ ఖుర్ద్
9 భూత్పూర్ తాటికొండ
10 భూత్పూర్ తాడిపత్రి
11 భూత్పూర్ పాతమొల్గర
12 భూత్పూర్ పోతులమడుగు
13 భూత్పూర్ భూత్పూర్
14 భూత్పూర్ మదిగట్ల
15 భూత్పూర్ రావులపల్లి
16 భూత్పూర్ హస్నాపూర్
1 మిడ్జిల్ కంచన్ పల్లి
2 మిడ్జిల్ కొత్తపల్లి
3 మిడ్జిల్ కొత్తూరు
4 మిడ్జిల్ చెడుఘట్
5 మిడ్జిల్ చిల్వెర్
6 మిడ్జిల్ దోనూర్
7 మిడ్జిల్ బోయనిపల్లి
8 మిడ్జిల్ భైరంపల్లి
9 మిడ్జిల్ మిడ్జిల్
10 మిడ్జిల్ మన్ననూరు
11 మిడ్జిల్ మసిగుండ్లపల్లి
12 మిడ్జిల్ వాడ్యల్
13 మిడ్జిల్ వేముల
14 మిడ్జిల్ వేలుగొమ్ముల
15 మిడ్జిల్ వస్పుల
16 మిడ్జిల్ సింగందోడ్డి
1 మహబూబ్ నగర్ (అర్బన్) ఎదిర
2 మహబూబ్ నగర్ (అర్బన్) ఎనుగోండ
3 మహబూబ్ నగర్ (అర్బన్) ఎర్రపల్లి
4 మహబూబ్ నగర్ (అర్బన్) పాల్ కొండ
5 మహబూబ్ నగర్ (అర్బన్) బోయపల్లి
6 మహబూబ్ నగర్ (అర్బన్) మహబూబ్ నగర్
1 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) అప్పాయిపల్లి
2 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) అల్లిపూర్
3 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) ఇప్పలపల్లి
4 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) ఓబ్లాయపల్లి
5 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) కోటకదిర
6 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) కోడూర్
7 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) గాజులపేట
8 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) జన్నప్పపల్లి
9 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) జైనల్లిపూర్
10 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) జమిస్తాపూర్
11 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) దర్మాపూర్
12 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) ఫతెపూర్
13 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) మాచన్ పల్లి
14 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) మనికొండ
15 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) రామచంద్రాపూర్
16 మహబూబ్ నగర్ (రూరల్) వేంకటపూర్
1 మూసాపేట్ కన్కాపూర్
2 మూసాపేట్ కోమ్మిరెడ్డిపల్లి
3 మూసాపేట్ చక్రాపూర్
4 మూసాపేట్ జానంపేట
5 మూసాపేట్ తిమ్మాపూర్
6 మూసాపేట్ తున్కినిపూర్
7 మూసాపేట్ దాసర్ పల్లి
8 మూసాపేట్ నందిపేట్
9 మూసాపేట్ నిజాలాపూర్
10 మూసాపేట్ పోల్కంపల్లి
11 మూసాపేట్ మహ్మద్ హుసేన పల్లి
12 మూసాపేట్ వేముల
13 మూసాపేట్ సంకలమద్ది
1 రాజాపూర్ అగ్రహారం పొట్లపల్లి
2 రాజాపూర్ ఇద్గాన్ పల్లి
3 రాజాపూర్ కానాపూర్
4 రాజాపూర్ కల్లెపల్లి
5 రాజాపూర్ కుచ్చెర్్కల్
6 రాజాపూర్ కుత్నేపల్లి
7 రాజాపూర్ గుండ్లపొట్లపల్లి
8 రాజాపూర్ చెన్నవల్లి
9 రాజాపూర్ తిరుమలపూర్
10 రాజాపూర్ దొండ్లపల్లి
11 రాజాపూర్ బీబీనగర్
12 రాజాపూర్ మల్లెపల్లి
13 రాజాపూర్ రంగారెడ్డిగూడ
14 రాజాపూర్ రాఘవపూర్
15 రాజాపూర్ రాజాపూర్
16 రాజాపూర్ రాయపల్లి
1 హన్వాడ అమ్మాపూర్
2 హన్వాడ అయోద్యనగర్
3 హన్వాడ ఇబ్రహీంబాద్
4 హన్వాడ కొత్తపేట్
5 హన్వాడ గుండ్యాల
6 హన్వాడ గుడ్డి మల్కాపూర్
7 హన్వాడ చీకర్లపల్లి
8 హన్వాడ చిన్నదర్ పల్లి
9 హన్వాడ టంకర
10 హన్వాడ దాచక్ పల్లి
11 హన్వాడ ద్వారసముద్రం
12 హన్వాడ నాగినొనిపల్లి
13 హన్వాడ పెద్దదర్ పల్లి
14 హన్వాడ బుద్దారం
15 హన్వాడ మాదారం
16 హన్వాడ మునిమోక్షం
17 హన్వాడ యారోనిపల్లి
18 హన్వాడ వేపూర్
19 హన్వాడ షేక్ పల్లి
20 హన్వాడ హన్వాడ