ముగించు

లోక్ సభ -2019 కు సాధారణ ఎన్నికలకు అఫిడవిట్లు

వరుస సంక్య  అబ్యర్ది పేరు  పార్టీ పేరు  అఫిడవిట్లు
1
డి.  కె . అరుణ 
భారతీయ జనతా పార్టీ అఫిడవిట్

అఫిడవిట్2

అఫిడవిట్3

అఫిడవిట్4

2 చల్లా వంశీ చంద్ రెడ్డి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అఫిడవిట్

అఫిడవిట్2

అఫిడవిట్3

అఫిడవిట్4

3 మన్నే శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అఫిడవిట్

అఫిడవిట్ 2

అఫిడవిట్ 3

 

4 ఇమ్రాన్ అహ్మద్ ఖాన్ స్వతంత్ర అఫిడవిట్
5 డి. తిమ్మప్ప స్వతంత్ర అఫిడవిట్
6 వి. దస్రామ్ బహుజన్ ముక్తి పార్టీ అఫిడవిట్

అఫిడవిట్

7 MD అబ్దుల్ అజీజ్ ఖాన్ స్వతంత్ర అఫిడవిట్

అఫిడవిట్2

అఫిడవిట్3

8 మొహమ్మద్ ఇమ్తియాజ్ అహ్మద్ స్వతంత్ర అఫిడవిట్
9 విశ్వేశ్వర్ జె స్వతంత్ర అఫిడవిట్
10 పోలా ప్రశాంత్ కుమార్ స్వతంత్ర అఫిడవిట్
11 ఎస్. గోపాల్ రెడ్డి స్వతంత్ర అఫిడవిట్
12 జైపాల్ రెడ్డి మల్లారెడ్డి  బహుజన లెఫ్ట్ పార్టీ అఫిడవిట్
13 జైపాల్ రెడ్డి మల్లారెడ్డి  స్వతంత్ర అఫిడవిట్
14 ఇమ్రాన్ అహ్మద్ ఖాన్ అంబేద్కర్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అఫిడవిట్
15 ఎరగమ్ రెడ్డి శివదుర్గా ప్రసాద్ రెడ్డి భారతీయ రక్షక నాయకుడు పార్టీ అఫిడవిట్
16 ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి  భారతీయ జనతా పార్టీ అఫిడవిట్
17 ఎరగమ్ రెడ్డి శివదుర్గా ప్రసాద్ రెడ్డి భారతీయ రక్షక నాయకుడు పార్టీ అఫిడవిట్
18 బుయ్యకారి రవీందర్ 
జన వాహిని పార్టీ
అఫిడవిట్
19 బి.శ్రీనివాసులు  స్వతంత్ర అఫిడవిట్
20 Dr. మర్రి మధుసూదన్ రెడ్డి  స్వతంత్ర అఫిడవిట్
21 మున్నా బాషా షైక్ 
ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్-ఇ-ఇతిహాడుల్ ముస్లైమీన్
అఫిడవిట్
22 అల్లాడి శేఖర్  భారతీయ అనారక్షిత్ పార్టీ అఫిడవిట్
23 వెంకట్ రామి రెడ్డి  స్వతంత్ర అఫిడవిట్
24 అమ్మి సంతోష్ కుమార్  స్వతంత్ర అఫిడవిట్
25 అతికూర్ రహ్మాన్   రిపబ్లికన్ పార్టీ అఫ్ ఇండియా (ఎ) అఫిడవిట్
26 నర్సింగ రావు  స్వతంత్ర అఫిడవిట్
27 ఏ. శ్రీనివాసులు స్వతంత్ర అఫిడవిట్