ముగించు

స్వీప్ కార్యకలాపాలు

SVEEP సిస్టమాటిక్ వోటర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎలెక్టోరల్ పార్టిసిపేషన్:

స్వీప్ వివరణ

స్వీప్ ప్రచార సామాగ్రి :

జంతు పోస్టర్ కాన్సెప్ట్:

 

వర్చువల్ రియాలిటీ షో: 

స్వీప్ చర్యలు మరియు ప్రెస్ క్లిప్పింగులు:

 

కాలాజతా కార్యక్రమం: