ముగించు

11-మహబూబ్ నగర్ పి సి ఎన్నికల అబ్యర్ధుల వ్యయం (ఎమ్ పి) హెచ్ ఓ పి -2019

11-మహబూబ్ నగర్ పి సి ఎన్నికల అబ్యర్ధుల వ్యయం (ఎమ్ పి) హెచ్ ఓ పి -2019

అబ్యర్ది వరుస సంక్య

డే టు డే అకౌంట్స్ రిజిస్టర్ 

                                          అబ్యర్ది పేరు 

పార్టీ పేరు

1 ఏం ఎ అజీజ్ ఖాన్ స్వతంత్ర
2 సి వంశీ చంద్ రెడ్డి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
3 డి కె అరుణ  బి జె పి
4 డి తిమ్మప్ప  స్వతంత్ర
5 ఇమ్రాన్ అహ్మద్ ఖాన్  అంబేద్కర్ జాతీయ కాంగ్రెస్
6 మహమ్మద్ ఇంతియజ్ అహ్మద్  స్వతంత్ర
7 జె విశ్వేశ్వర్  స్వతంత్ర
8 పోలా ప్రశాంత్ కుమార్  స్వతంత్ర
9 ఇ శివ దుర్గా వర ప్రసాద్ రెడ్డి   భారతీయ రక్షక నాయకుడు పార్టీ
10 మన్నే శ్రీనివాస్ రెడ్డి  తె రా స
11 వి దాస్ రాం నాయక్  బహుజన ముక్తి  పార్టీ
12 మున్నూరు కాపు గోపాల్ రెడ్డి  స్వతంత్ర