ముగించు

Uncategorized

ఫిల్టర్:
చిత్రం లేదు

IDOC కొత్త కలెక్టరేట్ కార్యాలయము నందు క్యాంటీన్ స్థాపన కొరకై టెండర్స్

ప్రచురణ: 21/01/2023

క్యాంటీన్ స్థాపన కొరకై టెండర్  IDOC (కొత్త కలెక్టర్ గారి కార్యాలయము)- ప్రెస్ నోట్ నియమ నిబంధనలు IDOC క్యాంటీన్ దరఖాస్తు ఫారం

మరింత
చిత్రం లేదు

కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్

ప్రచురణ: 15/11/2018

  కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలు -2018

మరింత