ముగించు

మిడ్ డే మీల్స్

  • అన్ని (ప్రభుత్వ / స్థానిక శరీర / ఎయిడెడ్ స్కూల్ / NCLP లు) పాఠశాలలో అమలుచేయడం (1371) జరిగింది
  • వారానికి మూడుసార్లు మూడు గుడ్లు అమలు
  • మఃబూబ్ నగర్  జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలలోమిడ్ డే  భోజనాలు అందిస్తున్నారు

Project Details

  • చిరునామా: జిల్లా విద్యాశాఖ, మహబూబ్ నగర్