ముగించు

టి ఏం అర్ ఇ ఐ ఎస్ (గర్ల్స్ – 1 ) మక్తల్

మండలం పేరు : మక్తల్,యు డఇష్ కోడ్: 36250601368,హబిటేషాన్ - మక్తల్,మానేజెమెంట్: 'మైనారిటీ సంక్షేమం

ఇమెయిల్ : deo_mbnr[at]yahoo[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9849909114
వెబ్సైట్ : http://www.telangana.gov.in/Departments/School-Education-Se-Wing
వర్గం / పద్ధతి: ఏచ్ఎస్_ఏచ్ఎస్ఎస్