ముగించు

ఫిర్యాదు ఎలా సమర్పించాలి?

ప్రజావాణి /సి పి జి ర్ ఏ ఎం ఎస్ ఆన్ లైన్ ఫిర్యాదుల రిడ్రెస్సల్ వ్యవస్థ :

ఫిర్యాదును సమర్పించటానికి క్రింది వెబ్సైట్కు వెళ్ళండి:

పర్యటన: http://cpgrams.ts.nic.in

కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, మహబూబ్ నగర్

ప్రాంతము : జి .బి సెల్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, మహబూబ్ నగర్ | నగరం : మహబూబ్ నగర్ | పిన్ కోడ్ : 509001
మొబైల్ : 9949544467 | ఇమెయిల్ : collector_mbnr[at]telangana[dot]gov[dot]in