ముగించు

ఆర్.డబ్ల్యూ.ఎస్ మరియు పారిశుధ్యం

మహబూబ్ నగర్ యొక్క 1305 గ్రామీణ నివాసాలలో RWS & S డిపార్టుమెంటు నీటి సరఫరా విడుదల కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. శాఖ OHSR యొక్క నిర్మాణాలు, పైప్లైన్ దిద్దటంలో, బోరేవెల్స్ డ్రిల్లింగ్, Pumpset యొక్క ఫిక్సింగ్ మరియు RO మొక్కల నిర్మాణం వంటి పనులు అమలు చేస్తుంది. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ / అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా పిలవబడే ప్రతి మండల్లో సెక్షన్ల అధికారిని కలిగి ఉంది. గ్రామ కార్యదర్శి / సర్పంచ్తో అనుగుణంగా త్రాగునీరు సరఫరా చేసే నీటిని సంబంధిత నివాసాల ప్రతి నియోజకవర్గం (గ్రామ పంచాయతీ) తో పర్యవేక్షిస్తారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సెక్షన్ అధికారిపై పర్యవేక్షించటానికి మరియు తన అధికార పరిధిలో MVS పథకాలు, SVS పథకాలను పర్యవేక్షించటానికి నియమించబడ్డాడు.