ముగించు

మత్స్య శాఖ

మత్స్య శాఖ మహాబుబ్‌నగర్:

మత్స్య శాఖ మహాబుబ్‌నగర్ ఫోన్ నెంబర్:

వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాలలో ఆదాయం మరియు ఉపాధి కల్పనలో ఫిషరీస్ ఒకటి. స్థిరమైన అభివృద్ధి ద్వారా చేపల ఉత్పత్తి మరియు ఉత్పాదకతను పెంచుటకు సంగ్రహ మరియు సంస్కృతి చేపల పెంపక కేంద్రం కింద సాధ్యం వనరులను వినియోగించు కోడానికి ఈ రంగం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆహార భద్రత, పోషకాహారం మరియు ఆరోగ్యం, గ్రామీణ జనాభాకు సజీవ హుడ్ భద్రత మరియు మత్స్యకారుల సంక్షేమం కోసం ఈ రంగం గణనీయంగా దోహదపడుతోంది.