ముగించు

విజయేందిర బోయి, ఐ.ఏ.ఎస్

ఐఏఎస్

విజయేందిర బోయి, ఐ.ఏ.ఎస్

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2006
  • నియామక మూలం: State Services
  • సర్వీస్: ఐ ఏ ఎస్
  • పరిచయం: 08542-242210
  • ఇమెయిల్: collector_mbnr[at]telangana[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: O/o కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మెజిస్ట్రేట్ సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయము పాలకొండ గ్రామము, మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ మండలము మహబూబ్ నగర్-509001 తెలంగాణ