ముగించు

ఇతరాలు

LSBS1

అధికారికంగా గిన్నీస్  వరల్డ్ బుక్  రికార్డ్ ప్రయత్నం-అతి పెద్ద సీడ్ బాల్ సెంటెన్స్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా

ప్రచురణ: 22/07/2021

అధికారికంగా గిన్నీస్  వరల్డ్ బుక్  రికార్డ్ ప్రయత్నం-అతి పెద్ద సీడ్ బాల్ సెంటెన్స్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా గిన్నీస్  వరల్డ్ బుక్  రికార్డ్ వెబ్ సైట్ లింక్ : https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/665276-largest-seed-ball-sentence    

మరింత
1

కరోన (కోవిడ్-19 )( జాగ్రత్తలు మరియు నివారణలు)

ప్రచురణ: 06/04/2020 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ మరింత
11

మార్గదర్శకాల ఫోటోలు

ప్రచురణ: 26/03/2020 #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ మరింత
మహబూబ్ నగర్ ఉర్దూ వెబ్సైట్ ప్రారంభోత్సవం

మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఉర్దూ వెబ్సైట్ ప్రారంభోత్సవం

ప్రచురణ: 02/07/2019 #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ మరింత
ఈవీఎం ట్రైనియింగ్ లోక సభ ఎలక్షన్స్ ట్రైనింగ్ 2019

స్వీప్ కార్యక్రమాలు

ప్రచురణ: 23/11/2018 #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ మరింత