ముగించు

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎస్సీ హాస్టళ్లలో కిరాణా సరకులను అందజేయడానికి సీల్డ్ టెండర్స్

మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎస్సీ హాస్టళ్లలో కిరాణా సరకులను అందజేయడానికి సీల్డ్ టెండర్స్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎస్సీ హాస్టళ్లలో కిరాణా సరకులను అందజేయడానికి సీల్డ్ టెండర్స్

తెలంగాణ రాష్ట్ర షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి శాఖ – మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎస్సీ హాస్టళ్లలో కిరాణా సరకులను అందజేయడానికి సీల్డ్ టెండర్స్ కొరకు.

14/06/2018 20/06/2018 చూడు (2 MB)