ముగించు

గత సంఘటనలు

చిత్రం లేదు

జనతా కర్ఫ్యూ

22/03/2020 - 22/03/2020
COVID-19 (CORONA VIRUS) ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి 2020 మార్చి 22 ఆదివారం ఉదయం 7 నుండి 9 గంటల వరకు జనతా కర్ఫ్యూ (ఇంటి వద్ద సెల్ఫ్ దిగ్బంధం) లో పాల్గొనాలి.
వివరాలు వీక్షించండి