ముగించు

గ్రామ జ్యోతి

Filter Scheme category wise

ఫిల్టర్

గ్రామ జ్యోతి

తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రామ జ్యోతి కార్యక్రమాన్ని మాన ఓరు-మన ప్రణాలికకు తార్కిక కొనసాగింపుగా ప్రారంభించింది. వివిధ స్వతంత్ర విభాగాల ప్రయత్నాలను కలిసి గ్రామ పంచాయితీలు పటిష్టపరచడం ద్వారా ప్రధాన రంగాల్లో ప్రజలకు సేవలను అందించడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం. గ్రామ పంచాయతీ డెవలప్మెంటల్ ప్లాన్స్ తయారీ ద్వారా ఫంక్షనల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ కన్వర్జెన్స్ సాధించడం ద్వారా విభాగాల అభివృద్ధి కార్యకలాపాలను సమన్వయ పరచుకోవాలని గ్రామ జ్యోతి లక్ష్యం చేస్తుంది. ఇది గ్రామీణ స్థాయిలో సామాజిక పెట్టుబడి యొక్క అభివృద్ధి ప్రక్రియ, నిర్ణయం తీసుకోవటం మరియు మంచి ప్రయోజనాన్ని పొందడం ద్వారా వారిని చురుకైన భాగస్వాములుగా చేసి ప్రజల యొక్క…

ప్రచురణ తేది: 23/05/2018
వివరాలు వీక్షించండి