ముగించు

చికిత్సాలయాలు

పి ఎచ్ సి , నవాబ్ పెట్

డాక్టర్. పి. విజయలక్ష్మి మెడికల్ ఆఫీసర్ మారికల్ రోడ్, బస్ స్టాండ్ పక్కన , నవాబ్ పెట్ (యుమ్ ), పిన్ కోడ్ 509340

ఇమెయిల్ : phcnawabpetmo[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9948035152
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

పి ఎచ్ సి, కోతలబాద్

డాక్టర్ .అమ్బరిషా మెడికల్ ఆఫీసర్ సమీప బస్ స్టాండ్, కోయిల్ కొండా (యుమ్ ), పిన్ కోడ్ 509371

ఇమెయిల్ : phckothlabad[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9010898010
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

పి ఎచ్ సి, గండీడ్

డాక్టర్ మనుప్రియ మెడికల్ ఆఫీసర్ గండీడ్ (యుమ్ ),పిన్ కోడ్ -509337 మహబబ్ నగర్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రం

ఇమెయిల్ : mophcgandeed[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9948591680
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

పి ఎచ్ సి, బాల నగర్

డాక్టర్ పి .సత్యనారాయణ మెడికల్ ఆఫీసర్ ప్రధాన రహదారి, పోలీస్ స్టేషన్ పక్కన, బాలనగర్ (యుమ్ ) పిన్ కోడ్ 509202

ఇమెయిల్ : balanagarmo[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9494828394
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు