ముగించు

చికిత్సాలయాలు

పి ఎచ్ సి, మొహమ్మదాబాద్

డాక్టర్ పి. ఝాన్సీ రాణి మెడికల్ ఆఫీసర్, గాండీడ్ (యుమ్ ), పిన్ కోడ్ 509337 మహబబ్ నగర్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రం

ఇమెయిల్ : phcmbad[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9866400790
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

పి ఎచ్ సి, రాజాపూర్

డాక్టర్. మహమ్మద్ జావీద్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఎస్ సి కాలనీ, రాజపూర్ (యుమ్ ), పిన్ కోడ్ 509202, మహబబ్ నగర్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రం

ఇమెయిల్ : phcrajapurmo[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9640564505
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

పి ఎచ్ సి,అడ్డకల్

డాక్టర్ ఎ. ఝాన్సీ రాణి మెడికల్ ఆఫీసర్ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీస్ ఎదురుగా , అడ్డకల్ (యుమ్ ), పిన్ కోడ్ 509382

ఇమెయిల్ : phcaddakal[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9440584757
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

పి ఎచ్ సి,ఎదిర

డాక్టర్ అస్ఘర్ అలీ మెడికల్ ఆఫీసర్ బి.సి. కాలనీ, ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్ స్టేషన్ ప్రక్కన మహబూబ్ నగర్ (యుమ్ ) పక్కన, పిన్ కోడ్ 509002

ఇమెయిల్ : phcedira[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9885621303
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
Pincode: 509001

పి ఎచ్ సి,బూత్ పూర్

డాక్టర్ సంధ్య కిరణ్మయి మెడికల్ ఆఫీసర్ తహాసిల్ కార్యాలయం వెనుక, భూత్పూర్ (యుమ్ ), పిన్ కోడ్ 509382 "

ఇమెయిల్ : phcbhoothpur[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9121957534
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
Pincode: 509382

పి ఎచ్ సి,మణికొండ

డాక్టర్ డి .చంద్ర షెకర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ జెడ్ పి హెచ్ ఎస్ ఉన్నత పాఠశాల సమీపంలో, కోయిల్ కొండా (యుమ్ ), పిన్ కోడ్ 509204

ఇమెయిల్ : phcmanikonda[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8886750955
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు

ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, మహబూబ్ నగర్.

డాక్టర్ రామ్ కిషన్,మెడికల్ సూపరిండెంట్,ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, మహబూబ్ నగర్. మెయిన్ రోడ్, మేట్టుగుడ, పిన్ కోడ్: 509001, మహబబ్ నగర్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రం

ఇమెయిల్ : supdt[dot]gghmbnr[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 08542-241111
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు