ముగించు

పి ఎచ్ సి, కోతలబాద్

డాక్టర్ .అమ్బరిషా మెడికల్ ఆఫీసర్ సమీప బస్ స్టాండ్, కోయిల్ కొండా (యుమ్ ), పిన్ కోడ్ 509371

ఇమెయిల్ : phckothlabad[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9010898010
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు